Firma NanoTrade s.r.o. byla založena v roce 2004 a od té doby se zabývá aplikovaným výzkumem na poli moderních technologií, jejich transferem do praxe a komerčním využitím nanotechnologií. Postupem času, získáváním znalostí a zkušeností, se společnost stala vyhledávaným partnerem nejen pro spolupráci ve výzkumu a vývoji, ale také při transferu nových poznatků do praktických aplikací.

Oborný JiříÚčastníme se projektů vyhlašovaných institucemi pro podporu vědy a výzkumu (MPO, TAČR). Jako příklad můžeme uvést spolupráci s Fyziologickým ústavem AV ČR a Laserovým centrem Asklepion v Praze na vývoji preparátu pro léčbu nádorů nebo vývoj nových zdravotnických prostředků na bázi nanotechnologií, který realizujeme s Ústavem chemie Univerzity Palackého v Olomouci v rámci grantu MPO v programu TIP 10.

Další naší aktivitou, které si velmi ceníme, je účast v projektech 7. rámcového programu (pravidelně vyhlašovaná podpora mezinárodních projektů v rámci EU), kde spolupracujeme s takovými významnými partnery, jako jsou výzkumné centrum Fiatu, Bayer Technology Services Gmbh, Karlsruher Institut für Technologie, The University of Nottingham a řada dalších.

Kromě těchto aktivit řešíme komerčně orientované projekty, ve kterých vznikají produkty moderních technologií a nanotechnologií. Jedním z takových produktů je i řada  veterinárních přípravku TraumaPet® Ag na bázi stříbra, která pomáhá našim domácím mazlíčkům.

Pro další informace navštivte naše stránky www.nanotrade.cz, případně přímo náš e-shop www.nanosilver.cz, kde si můžete zakoupit celou řadu zajímavých produktů, které využívají nejnovějších poznatků nanotechnologií. Garantem výzkumu a vývoje nových preparátů je  RNDr. Jiří Oborný, který se nanotechnologiím věnuje již více než 10 let.