NANO TECHNOLOGIE

Jako nanotechnologie se obecně označuje technický obor, který se zabývá tvorbou a využíváním technologií v měřítku řádově nanometrů (obvykle cca 1–100 nm), tzn. 10−9 m (miliardtiny metru), což je přibližně tisícina tloušťky lidského vlasu.

Jedná se rovněž o studium možnosti manipulace se hmotou v atomárním a molekulárním měřítku, přičemž se uplatňují kvantově-mechanické jevy, které se diametrálně vymykají chápání světa viditelného pouhým okem. Díky těmto jevům, které popisuje kvantová fyzika, se otevírají nové perspektivy v oblasti magnetických záznamových médií, výpočetní technice, elektronice, optice a dalších vědních oblastech.

Zní Vám to poněkud složitě a nevíte přesně, co si pod pojmem "nano produkt" máte konkrétně představit?

Projekt TraumaPet® Ag vznikl jako výstup z výzkumného grantu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR FR‑TI2/205 - Výzkum a vývoj zdravotnických prostředků na bázi nanotechnologií .

V tomto grantu byla prokázána účinnost nanostříbra spolu s protizánětlivými účinky a podporou hojení. Přípravky jsou, vzhledem k vzrůstajícím rezistencím patogenů na antibiotika, velmi účinné a svou účinnost prokázaly při téměř tříletém aplikování veterinárními lékaři a využíváním na Veterinární a farmakologické univerzitě v Brně, se kterou úzce spolupracujeme při vývoji nových přípravků. Vzhledem k těmto pozitivním výsledkům jsme se rozhodli nabízet tyto přípravky i prostřednictvím našeho eshopu.

V našem portfoliu výrobků tak naleznete
- OČNÍ KAPKY
- KAPKY DO UŠÍ
- GEL NA RÁNY
- KRÉM NA RÁNY A KOŽNÍ TRAUMATA
- ZUBNÍ PASTU
- DENTÁLNÍ GEL PO STOMATOLOGICKÝCH ZÁKROCÍCH
- ŠAMPON